Jezdecká turistika a rozvoj venkova?

Jezdecká turistika a rozvoj venkova?

Jezdecká turistika má v naší republice a nejen zde stále větší oblibu. Dokladem toho je rozvoj a zmapování jezdeckých stezek a koňských stanic po celém území republiky. Myšlenka vznikla v Jihočeském kraji, kde byl vypracován projekt, jež se stal inspirací pro další české kraje, ale zájem o toto téma a využití získaných zkušeností projevili i v zahraničí.

Svět z koňského sedla je lákavou atrakcí českého venkova, pro mnoho z nás znamená návrat do dětství, dobrodružství a poznávání krajiny z jiného pohledu než na jaký jsme zvyklí. Poklidná projížďka naopak může být vítaným relaxem a odreagováním od běžného spěchu a stresu. Dlouho je již znám pozitivní vliv koní na lidskou psychiku. Kůň není jenom dopravním prostředkem, který vás provede krajinou. Je to hlavně kamarád, který má svoji hlavu a svůj svět a přestože mu člověk někdy nerozumí, jakmile mu podlehne, už je to napořád. 

Pod pojmem koňská turistika si nemusíme představovat jenom samotné jezdce, kteří sami putují krajem, ale často je mohou doprovázet jejich příbuzní jako doprovod s autem či na kole. V koňských stanicích se po ustájení koně mohou společně vydat objevovat místní památky a přírodu, případně se mohou v jízdě i střídat. Nebo existuje možnost pronájmu koně třeba na celý den, některé stanice tuto službu nabízejí. Nemusí se tedy jednat jenom o turistiku majitelů koní, využít jí může prakticky kdokoli, kdo má rád koně a touží po dobrodružství. 

 

Ačkoli koňská turistika existovala již dříve, s rozvojem značených koňských stezek a stanic, se situace pro turisty značně zjednodušila a také přináší výhody majitelům pozemků, po kterých si dříve jezdili jezdci jak chtěli a často volili cesty zcela nevhodné.

 

Výhody koňských stezek pro turisty:

  • značená a probádaná stezka odstraňuje dřívější problémy s blouděním či setkáním s neprostupným terénem
  • na vyznačených stezkách nemají jezdci problémy s majiteli pozemků, kteří by jim mohli zakázat vstup na svůj majetek
  • díky turistickým stanicím se stává turistika na koni mnohem pohodlnější díky možnosti ubytování a ustájení koně; navíc mnohdy poskytují stanice další zajímavé služby (výcvik koně i jezdce, projížďka kočárem, průvodce po koňské stezce a další)
  • „významné prodloužení turistické sezóny

 

Výhody koňských stezek pro koňské stanice a obyvatele okolí stezky:

  • rozšíření nabídky služeb pro klienty a turisty
  • možnost využití koňských stezek při vlastním podnikání – provádění projížděk po stezkách
  • příjmy z ubytování turistů a ustájení koní i z výdajů turistů v místních obchodech, stravovacích zařízeních, návštěv památek apod.
  • zatraktivnění území v okolí koňských stezek

 

Jezdecká turistika a rozvoj venkova

 

Rozvoj hippoturistiky a  rozsáhlá síť koňských stanic a stezek je v prvé řadě významný pro zatraktivnění celého regionu, který potom dokáže zaujmout a přitáhnout milovníky koní  a přírody nejenom z České republiky.

            Turistika s koňmi jakožto součást cestovního ruchu venkova „napomáhá všeobecně k využívání venkovské krajiny, zachování tradic venkovského způsobu života a ke zvyšování zaměstnanosti obyvatel venkova.

            Většinou se sice jedná jenom o doplňkovou službu zákazníkům, například při provozování agroturistiky, avšak o velmi zajímavou. Jezdecká turistika dokáže propojit přírodní, kulturní i historické poznávání venkovského života tím, že jezdecké trasy vedou zajímavými přírodními místy, ale i okolím památek, hradů, zámků, atd.

            Pro turisty je také důležitý komfort a pohodlí, proto pokud někdo touží po několikadenní turistice na koni, region z propracovanou síti koňských stanic, které mu poskytnou nejen ustájení, ubytovaní a občerstvení, ale i další služby, je pro něj nepopiratelně lákavý. 

 

 

Při porovnání jednotlivých krajů Pardubického, Jihomoravského a Vysočina, je síť koňských stanic na velmi dobré a srovnatelné úrovni. Ovšem co se týče koňských stezek, které by je měli propojovat, situace je odlišná. V Pardubickém kraji je síť stezek velmi hustá, hlavně na území v okolí Pardubic, Sečské přehrady a Železných hor. Na Vysočině jsou stezky také velmi rozvinuté, ale u hranic s krajem Pardubickým se stezky zatím ještě mapují, ale zájem o jejich vytvoření je velký. V Jihomoravském kraji je situace ve fázi plánování, síť již byla zmapována, ale stáje chybí její vyznačení. Problémem se zdá být nedostatečný zájem ze strany Jihomoravského kraje. O propojení jednotlivých krajů usilují jak iniciátoři kraje Pardubického, tak kraje Vysočina, ale ze strany kraje Jihomoravského je spíše nezájem z důvodu upřednostnění jiných priorit.

Koňské stanice jsou velmi různorodé, u některých najdou turisté s koňmi rozsáhlou paletu služeb, nejenom ubytování a ustájení, ale i například výuku jízdy na koni, možnost pronájmu koní, přepravu koní, projížďky v kočáře, provedení po jezdecké stezce a nejrůznější akce pro veřejnost. Jiné stanice se naplno věnují vlastním aktivitám jako je například rehabilitace pro handicapované osoby a proto jsou pro ně služby turistům pouze okrajové. Většina koňských stanic kraje Pardubického a Vysočina využívá koňské stezky při svém podnikání, poskytování vyjížděk pro klienty a ke koňským stanicím se přidali z důvodu rozšíření svých služeb pro klienty. Většina majitelů stanic se také podílí na mapování nových stezek a jejich rozvoji. V Jihomoravském kraji je situace odlišná. Z důvodu doposud nevyznačených stezek se turistika na koních na tomto území prozatím vůbec nerozvinula. Některé stezky zde sice využívají místní majitelé koní, ale ty nejsou nikde zveřejněné ani vyznačené.  

            Co se týče vlivu koňské turistiky na rozvoj a zviditelnění venkova, majitelé koňských stezek v kraji Pardubickém a Vysočina považují koňskou turistiku za velmi populární a rozvíjející se fenomén, který přitáhne do krajů milovníky koní nejenom z České republiky. Koňské stanice dotázané v Jihomoravském kraji (v severní části) něco takového nemohou pociťovat, protože zde hippoturistika zatím zaostává, ačkoli v budoucnu se situace jistě obrátí k lepšímu. 

            V plánu zkoumaných krajů je síť koňských stezek dále rozšiřovat, zejména na Vysočině se na toho téma vedou jednání mezi vedoucími osobami a majiteli koňských stanic. Vize propojení krajů již je také velmi ožehavým tématem a její naplnění na sebe nenechá jistě dlouho čekat.